saxild

En præsterækketavle over præsterne ved Saxild og Nølev Kirker er ophængt i våbenhuset i Saxild kirke.

Før 1557
 • Bertel Madsøn
 • Søren Tand
 • Erich Madsøn
 • Søren Jenssøn
1557-1578
 • Bertel Nielssøn
1578-1600
 • Kjeld Nielssøn
1600-1603
 • Terkild Mortensøn
1603-1628
 • Jacob Jacobsen
1628-1673
 • Ole Knudsøn
1673-1701
 • Casper Berentsøn Suur
1701-1736
 • Poul Poulsøn, magister
1736-1755
 • Jesper Hutfeld
1755-1756
 • Jacob Ludvig Sondt
1756-1780
 • Christian Fr. von Heye
1781-1784
 • Mich. Seehus
1784-1821
 • Jacob Abel Ingerslev
1821-1854
 • Oluf Frederick Bruun
1854-1858
 • Otto Frederik Christian Jørgensen
1858-1884
 • Henrik Georg Bruun
1884-1909
 • Simon Ploug Rasmussen
1909-1919
 • Laurs Jensen Skytte
1920-1929
 • Dan Holger Fr. Olsen
1929-1937
 • Simon Peter Simonsen
1937-1974
 • Otto Rikard Hansen
1974-1983
 • Eva Noack, født Skærbæk
1983-2019
 • Kirsten Støve Lundager
2020-

Saxild-Nølev pastorat nedlægges i 2021 og erstattes af et "Kystpastoratet," der består af sognene: Saxild, Nølev, Randlev, Bjergager, Gosmer og Halling

Marianne Hedensted Kinch

Christina Rantil Smith