• Jens og Marie Simonsen
  • Født: 16. maj 1889
  • Død: 29. juni 1974

Jens og Marie Simonsen

Jens Simonsen er født i Saxild den 16. maj 1889 som eneste søn af Hans Simonsen og hustru Oline Hansine Rasmussen på Kjældsdamsgaard.

Han døde den 29. juni 1974, og er begravet i familiegravstedet på Saxild Kirkegaard.

Biografi

Et gammelt ord siger, at den, der lever stille, lever godt. For Jens havde faderens mange udadvendte aktiviteter bragt store omkostninger, og han valgte et liv langt fra offentlighedens søgelys.

Jens dygtiggjorde sig blandt andet via flere højskoleophold og efter endt landbrugsuddannelse overtog han den fædrene gård.

Jens giftede sig i 1917 med farmaceut Marie Bisgaard fra Odder (1892 – 1971), og sammen fik de børnene Hans, Viggo og Kathrine.

Jens og Marie levede deres slidsomme liv på Kjældsdamsgaard med køer, ungkvæg, heste og fedesvin, i en tid hvor også markerne krævede meget arbejde, når roer skulle hakkes og marken pløjes med hest og plov.

Saxild Kirkegaard: