Med udgangspunkt i Rude byes grande brev, eller Rude bylov fra 1743, er vi i stand til at dokumentere en stor del af Rudes historie.

Fra samme tid ligger fæstekontrakter fra det Davidsenske godt, og via det meget materiale vil vi vende blikket tilbage til 1700-tallets Rude.

Rude Bylov

Når man læser den gamle bylov, er det tydeligt, at Christian den V's lov fra 1683 endnu ikke er nået helt til Rude.
I loven er der et forbud mod at bruge øl som betalingsmiddel for bøder, og hvis noget i Rude byes grande brev springer i øjnene, er det vel lige præcis de mange hele og halve tønder øl, der opkræves, hvis loven ikke holdes.
Det synes som om Rudes indbyggere har været til fest og farver i deres levned, helt modsat bønderne i Saxild, hvor Byloven ikke nævner meget om det indbyrdes sociale liv.