• Registreret gravminde
  • Født: 27. juni 1867
  • Død: 15. maj 1946
Thorvald Jørgensen

Gravsted nr. 277 - 278

Gravstenens tekst

Kgl. Bygningsinspektør
Arkitekt
Thorvald Jørgensen
F 27. Juni 1867 D 15. Mai 1946
Hertha Th. Jørgensen
f. Wulff
F 13. Aug 1899 D 17. Septbr 1946

Stenen

Stenen er en rød spættet granitsten (stele) med indhugget, sortmalet tekst.
Foran Thorvald Jørgensens gravsten ligger endnu en sten. Stenen over hans mor, Birgitte Jørgensen.
Det er en hvid sten, som desværre de seneste år er blevet noget skadet af vind og vejr. Stenen er smukt udformet som en skråtliggende åben bog, med indhugget tekst:

Birgitte Jørgensen
Født Treschow
Død i Norsminde 1876 43 år.

Registreret gravminde

Odder Museum har på vegne af Nationalmuseet i 1993 udtaget gravmindet/gravminderne til bevaring blandt andet ud fra kriteriet "fortjenstfuld person."
Thorvald Jørgensen er arkitekten bag Christiansborg slot, opført 1907-1908, ligesom han er arkitekten bag flere kirker, Gentofte Rådhus og Grenen Badehotel.
Han fik gennem sit virke megen anerkendelse: Fortjenstmedalje i guld, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og kommandør af 2. grad, ligesom han natuligvis fik plads i Kraks Blå Bog. Det betyder også, at Thorvald Jørgensen har fået plads blandt andre prominente personer i databasen Kendtes gravsteder blandt andet med et billede fra 2015, hvor Birgitte Jørgensens sten fortsat er i god stand.

Biografi
Der kan læses mere om Thorvald Jørgensen på Wikipedia