saxild

Saxild Ungdomsklub var en del af Odder Kommunale Ungdomsskole

Saxild-klubben blev etableret i 1965-66 af lærer Ib Kokborg og videreført af Karla Rasmussen.

Under Vagn Kristiansens ledelse blev Saxild Ungdonsklub (SUK) i 1970'erne og 80'erne den største oplandsklub i kommunen.

Den store tilslutning til ungdomsskolen betød, at der i området blev basis for diverse holdundervisning.

Et syhold under ledelse af Karin Christensen kørte i mange år, ligeledes SUK-revyerne, der blev etableret af Lisbeth Bonde midt i 1980'erne.

I SUK-revyerne blev det lille samfund taget under kærlig behandling, og ikke mange "skæverter" undgik forfatternes opmærksomhed.

Årets bilist blev ikke skånet, ejheller sportsfolk, drukmåse, lærere og politikere

Tommy Jørgensen var fast akkompagnement til revyerne de første 10 år, hvor også flere af ungdomsskolens gode musikere gjorde et godt stykke arbejde.

Revyen var de første 10 år ledet af Lisbeth Bonde efterfølgende tog Jan Pedersen og Annette Folsach over.