• Adresse: Gl. Bygade 04
  • Matrikel: 18 i 18 r 18 ab

Matrikel 18 hørte oprindeligt til ejendommen Østerlund, som blev udflyttet til sin nuværende placering på Rudevej i 1853.

Huset er bygget i 1866 og var oprindeligt opført i bindingsværk med stråtag. Der har fra gavlen i huset været indrettet købmandsbutik.