• Adresse: Saxild-Rude Strand
Saxild Teglværk

Tæt på grænsen mellem Saxild og Rude Strand blev der i 1850 bygget et større teglværk.

Man ser tydelige spor i skrænterne neden for Samsøvej, der viser, at der her har været en større aktivitet, og at der er gravet ind i skrænten.

Det er begrænset, hvad vi ved om teglværket, som kun eksisterede i omkring 10 år, vi ved dog, at Teglværket efter datidens målestok var et stort teglværk, hvis teglovn kunne rumme 70.000 sten.

Teglværket blev for ejerne ikke den store guldgrube, og der synes konstant at have været likviditetsproblemer.

Set i forhold til den megen handel der var fra favnepladsen ved Saxild Strand, burde placeringen være ideel, så hvad der er gået galt, kan man kun gisne om, men fra beretningen om Danmarks Teglværker af Jacob Hanquist Petersen, kan en mulig årsag have været, at leret ved Saxild Strand tilhører en plastisk lertype, som er meget vandholdig og dermed kræver en stor tørringsproces før brændingen. Er denne ikke på plads, kan det give store problemer med stenenes holdbarhed.

Det har desværre ikke været muligt at finde brændte sten fra Saxild Teglværk, ligesom "jagten" på den første teglbrænder, Bertel Wissing, er en stor udfordring for de lokale arkivfolk.