• Landbrug
  • Adresse: Rude Havvej 157
  • Matrikel: 01
Granly

Ejendommen er udstykket fra en skolelod i Rude og var oprindeligt på 7 tdr. land mark. Granly blev i 1949 udvidet med yderligere t0 tdr. land jord udstykket fra Kysingsø.

Billede: Tage Bonde