Assedrup å

Tæt omkring Assedrup by ligger Assedrup Enge, som er en del af et vådområde, som Odder Kommune i 2015 etablerede i ådalene mellem Odder By og Assedrup.

Vandløbene Odder Å, Rævs Å og Kragebæk blev ved den lejlighed genslynget og de dræn, der engang drænede en stor del af området, blev afbrudt.

Det store vådområde har en gavnlig effekt på miljøet ved at fjerne nitrat fra vandet, inden det løber ud i Norsminde Fjord, ligesom engnatur og fugleliv har fået langt mere gunstige forhold end tidligere.