• Historisk gravminde
Simon Jacobsen

Gravsted 662

Gravstenens tekst

Veteran Simon Jacobsen
Født i Saxild 12.1. 1846
Død i Aarhus 3.8. 1938
og hustru
Karen Sørensen
Født i Odder 18.10. 1837
Død i Saxild 16.9.1901

Stenen

Stenen er en buet stele på sokkel. Materialet er rød spættet granit. Skriften er indhugget og udsmykningen er en bronzerose

Begrundelse for bevaring

Stenen er et historisk minde, idet Simon Jacobsen er veteran fra krigen 1864

Som en del af 7. regiments 2. kompagni kæmpede han ved Dybbøl Skanse i marts 1864. Han blev taget til fange den 23. marts 1864. Han blev ført til Flensborg og derefter sendt i fangenskab i den tyske by Neisse, som ligger ved floden af samme navn, nu grænseflod mellem Polen og Tyskland.

Den 18. juni 1914 modtog Simon Jacobsen et hærdersgavebrev for sin deltagelse i kampen for fædrelandet i 1864. Med hædersgavebrevet fulgte en livsvarig årlig ydelse på 100 kr. gældende fra 1914 og frem.

Den 22. juni 1927 modtog Simon endnu en hædersbevisning. Som veteran efter 2. Slesvigske Krig modtog han Dannebrogsmændenes Hæderstegn i en særlig udgave, hvor hullerne mellem kronens bøjler ikke var udskåret.

Arkivet er i besiddelse af forskellige udklip om Simon Jacobsen, som sammen med sin familie levede en del af sit liv på Roeballegaard, tæt ved Saxild Strand.

Simon Jacobsens gravsted (gravsted 139-141) var tidligere af Odder Museum på vegne af Nationalmuseet udtaget som bevaringsværdigt/fredet gravsted, men i forbindelse med renovering af Saxild Kirkegård i 2022 blev gravstedet nedlagt og stenen flyttet til sine nuværende placering hvor den står som en af fire historiske sten, som man fra Menighedsrådets side har valgt at bevare.
På det tidligere gravsted stod tillige en sten over Simon og Karens søn Søren, men denne blev i forbindelse med nedlægning af gravstedet destrueret.