Assedrup Mejeri
  • Adresse: Assedrup 4
  • Ibrugtagning: 11.marts 1888
  • Nedlagt: 1947
Mejeribestyrere
  • 1899- Rasmus Erik Larsen Boe
  • 1907-1947, Niels Theodor Christensen

Assedrup Mejeris historie

Efter at det første andelsmejeri i Danmark blev stiftet i Hjedding i 1882 skød mejeri på mejeri op i de små samfund.

Tankerne om fællesdrift spirede også i Nølev sogn, men enighed gårdmændene imellem var svær at etablere.

Assedrups borgere mente, at mejeriet skulle bygges tæt ved den nyetablerede bane, medens borgerne i Nølev mente, at en placering i Nølev var langt bedre, samtidig argumenterede de med, at flere af dem allerede leverede mælk til Kjældsdam i Saxild og til fællesmejeriet Karensminde. Så enighed var ingenlunde let at opnå.

Fire aktive mænd fra Assedrup holdt dog fast i deres, og den 11. marts 1888 kunne man i mejeriets papirer læse: ”Undertegnede Beboere af Assedrup have i dag bestemt med hinanden at oprette Andelsmejeri i Assedrup By paa et passende Sted på Betingelse af, at Interessenterne hver især levere Mælken til Mejeriet uden Vederlag.

Interessenterne af Assedrup (heri indbefattet Udflyttere) forpligte sig til at afholde Kjørslen til Kul og Mejeriprodukter til og fra Mejeriet til Assedrup Station. Dog herfra er fritagne Interessenter med et Kreaturhold indtil 6 Malkekøer”.

Og så gik man i gang. Der blev bygget, og der blev ansat en mejerske fra den 1. november 1889. Andelsmejeriet var en realitet. Assedrup Mejeri blev aldrig noget stort mejeri, men det blev et mejeri, der med mejeribestyrer Niels Th. Christensen ved roret i perioden fra 1907-1947, høstede stor anerkendelse og fik adskillige priser for sit fine smør.

Ukendt forfatter