• Forfatter: Torben Alrøe

Under Englandskrigene 1801 – 1814 oprettede man kystmilitser af frivillige for at beskytte de danske handelsskibe mod englænderne. Sådan at forstå at handelsskibene kunne søge ind i de beskyttende havne.

Et af de mest udsatte områder var kysten fra Århus til Horsens Fjord. Især Norsminde, der var anløbssted for mange handelsskibe var i englændernes søgelys.

Natten mellem d. 5. og 6. maj 1808 forsøgte englænderne at kapre et skib læsset med mursten, men befalingsmanden på skansen, kromand Jens Chr. Kjerulff var på sin post og jog, godt hjulpet af sine to kanoner og 15 mand, englænderne ud af havnen. Kromanden fik året efter overrakt Dannebrogsmændenes Sølvkors for tapperhed i krig.

Skansen i Norsminde

Skansen anlagt i 1808 under opsyn af Oberstløjtnant V. Kyhler, lå på arealet mellem de to broer på den nordlige side af havneindløbet. Skansen var et simpelt jorddige uden palisader, stormpæle, barriereport eller bro. Stedet var monteret med to stk. 12-punds kanoner på voldrapperter samt 1 stlk. 9-punds kanon på voldlavet. Krudttønderne lå på stilladser og ammunitionen gemtes i en bræddeklædt jordhytte på skansen. Mandskabet boede i de nærmeste byer. I Kysing befandt sig desuden to stk. 3-punds kanoner i lavet. Hertil hørte tre kuske, 6 heste – tilhørende kongen – samt 13 mand til betjening.