• Forfatter: Torben Alrøe

Kro gennem århundreder

Norsminde Kro

Formodentlig har der været kro på stedet siden det 12. århundrede, hvor også Kysing Kirke eller Meden Kirke, som den også benævnes, blev bygget på bakken skråt overfor kroen. Resterne af kirken kan stadig ses.

Den oprindelige krobygningen blev bygget i 1693, og den var dengang en uanselig bindingsværksbygning med malede stolper, lerklinede vægge og små blyindfattede ruder.

I 1866 renoverede Hans Sørensen Alrøe krobygningen til det udseende, den har idag.

H.S.Alrøe var møllebygger fra Tirsbæk ved Vejle og blev i 1855 gift med Karen Marie, datter af daværende kromand Peter Andreas Møller og fru Ane.

P. A. Møller købte i 1825 kroen på auktion for 1620 Rbd. Sedler og 460 Rbd. Sølv. Før den tid havde Norsminde kro været ejet af Gehejmekonferensraad Güldencrone til Wilhelmsborg, som havde fæstet den bort til forskellige kromænd.

Med P.A. Møller gik kroen over i borgerligt selveje, og han skulle nu drive den for egen regning og risiko.

Bro og bropenge

Til Norsminde Kros herlighed hørte også en bro over en strøm, der forbinder Norsminde Fjord med havet og som på dette sted danner grænsen for Hads- og Ning Herreder.

Kromanden havde ret til at opkræve bropenge og pligt til at vedligeholde samme skrøbelige træbro, som oprindelig var bygget i 1773. Bropengene var også fastsat i 1773 ved Kgl. resolution og forskellige kromænd ansøgte forgæves om at hæve brotaksterne, men fik gang på gang afslag.

Burmand og Holger Danske.

På den baggrund fremstillede man i begyndelsen af 1800-tallet to mandshøje træfigurer forestillende Burmand og Holger Danske, som blev opstillet på hver sin side af broen for at gøre de Hads- og Ning Herreds bønder opmærksomme på, at de skulle huske at betale kromanden bropenge for at holde broen vedlige.

Alle danskere kender Holger Danske og ved, at han sidder med korslagte arme i dyb søvn under Kronborg Slot. Han vil ifølge sagnet vågne og frelse Danmark, når/hvis undergangen truer. Man påstår på Helsingør-egnen, at han har rumlet og skramlet mere end vanligt de senere år.

Ikke mange ved hvem Burmand er, men sagnene om ham er mangfoldige. En folkevise fra 1400 tallet fortæller om en hedensk søn af ”havtrolden”, der truede kongen af Israel med at ødelægge hans by, hvis kæmpen ikke fik kongens datter prinsesse Gloriant til ægte. Prinsessen henvender sig i sin fortvivlelse til Holger Danske, der angiveligt skulle have siddet i fængsel i 15 år. taget til fange af Saracenerne (Araberne). Holger Danske bliver udstyret med hest og rustning og opsøger Burmand. Det kommer til kamp og Holger Danske skiller Burmands hoved fra kroppen og får i tilgift prinsessen og det halve kongerige. Kopier af de to kæmper kan idag iagttages på kroen.

Fhv. Kroejer Sneborg Alrøe fik i 1980`erne fremstillet de to kopier af Burmand og Holger Danske i Malaysia efter målfaste tegninger udarbejdet af professor på Moesgaard med speciale i vikingetiden. Da man åbnede kasserne, kunne man godt se at de var fremstillet i Østen. De to kæmper havde nemlig usædvanlig høje kindben og det der var værre: skæve øjne. Denne ”skavank” blev senere rettet af en dansk billedskærer.