• Forfatter: Torben Alrøe
Norsminde i 50'erne

I mellemgangen mellem den store sal og receptionen på Norsminde Kro hænger et tidsbillede fra en svunden tid.

Man ser til venstre i billedet fiskekasserne, som kom med levende Limfjordsål bestemt for kroen og fiskehuset, som Ajnor Olsen drev. Man tænker måske ikke over idag, at når en kunde kom ind til fiskemanden og bestilte to rødspætter, så begav Ajnor sig med spand og fiskenet tværs over havnepladsen, og kravlede ned til hyttefadene, som lå i hjørnet ved den gamle bro. Her fangede han de to levende rødspætter, bar dem op til fiskehuset, flåede dem og pakkede dem ind i en avis til kunden. Så var den handel afsluttet. Den tur tog Ajnor mange gange i løbet af en dag. Resten af tiden flåede han ål til kroen.

Kroen og den gamle bro

Det kunne op til helligdagene om foråret være nødvendigt at tage nattetimerne til hjælp for at holde trit med alle de ål, som kroen solgte. På kroens terrasse – dengang kaldt estraden – kan man se spisende gæster, som nyder det gode vejr, der gi`r mulighed for udendørs servering. Dannebrog vajer over det lille samfund. Det kunne godt være en Grundlovsdag i 50`erne, som maleren her har foreviget. Den lange gule bygning ud mod parkeringspladsen er en keglebane, som opførtes i 1938. Den blev revet ned, da man byggede hjørnerestauranten mod den nye vej i 1979. Mangen en firmafest er skudt igang på keglebanen med en flok øl og hyggeligt samvær på de to keglebaner, inden man gik op til det store kolde bord, alt imens keglerejserne talte dagens ”8 om Kongen” op, som selskabet afregnede med 25 øre pr. gang. Bag keglebanen ligger endnu de gamle avlsbygninger. Kroen drev dengang 19 tdr. land og havde i stalden 2 heste, 8 - 10 køer, 20 – 30 grise samt lidt høns og selvfølgelig en hund og et utal af katte. Den gamle bro ser jo idyllisk ud på billedet, men den kunne ikke blive ved med at bære den voksende trafik og de stadig tungere busser, så i 1964 indviede man den nye bro med de tre sluseporte, som just ikke pynter i landskabet. Den opgravede jord fra dette brobyggeri blev deponeret i det gamle slæbested, og her blev fiskehuset siden opført af fiskemand Ajnor Olsen, som desværre kun nåede at nyde de moderne rammer et par år, inden han døde sidst i 60`erne.