• Erhvervslivet
saxild bysmed

Går vi bare 100 år tilbage, var Saxild en landsby med alt det, der var nødvendigt for at få et lille samfund til at fungere.

Byen, der talte 344 beboere, havde 3 købmænd, en slagter og en fiskehandler. Mejeriet var den eneste ”industri”, men der var murer, maler, snedker, drejer, karetmager, smed, sadelmager, skomager, træskomand, skrædder, væver og syersker, der var vaskekoner og husholdersker, der var kirken med sin præst og skolen med sine lærere, og så var der, ikke at forglemme, de mange landbrug og husmandssteder, som gjorde mange familier selvforsynende med dagligvarer.

Læge var her ikke, men byen havde en ”klog mand” som tog sig af de fleste skavanker. Det var dengang mor gik derhjemme og passede mand, hus og børn, og måske de ældre i slægten. Det var dengang, det ikke var hverdag at komme uden for sognegrænsen.

Hvis man lader 1901 folketællingen fortælle, viser den følgende om de 344 beboere:

  • 34 % børn (118)
  • 18 % husmødre (61)
  • 5 % logerende, aftægtsfolk, aldersrentenydere eller levede af deres formue (18)
  • 28 % gårdejere, husmænd eller arbejdede inden for landbrug (98)
  • 2 % arbejdede på Mejeriet Kjældsdam (6)
  • 2 % handlende (8)
  • 7 % håndværkere (25)
  • 2 % akademikere (5)
  • 2 % andet (5)

Op gennem 1900-tallet forandrede samfundet sig. Den tekniske udvikling og udviklingen i samfærdselen stillede nye krav og åbnede nye muligheder.

Byen fik telefoncentral og centralbestyrer, den fik badehotel, frysehus og forsamlingshus, den fik anderi, elektriker, vognmand og frisør, den fik børnehave og skolefritidsordning.

Landbrug blev slået sammen, kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, mejeriet lukkede, slagteren lukkede, anderiet lukkede, og de fleste håndværk er nu en saga blot, i alt fald som selvstændige erhverv i byen.

Vi har tømreren og bageriet, vi har ostebutik og købmand, vi har præst og skole, og så har vi turismen. Vi har campingplads, sommerhusudlejning, restaurant, ishus, kunstnere og småsalg af souvenir og brugskunst, og det gamle badehotel er omdannet til et seniorcenter med fokus på sundhedsfremme for ældre medborgere. Samfundet er blevet et andet – lidt mere fortravlet måske, vi må køre langt for at få job. At tage på tur i historien er altid spændende, og undertiden kan man undres over, hvor hurtigt tingene forandrer sig. Hvordan samfundet forandrer sig, og hvordan menneskers værdinormer ændres.