• Erhvervslivet
Rudes skytte

At tage på tur i historien er altid spændende, og undertiden kan man undre sig over, hvor hurtigt tingene forandrer sig.

Rude anno 1900

Omkring år 1900 var Rude en landsby, der havde 140 beboere. Det var en landsby, der havde købmand, smed, tømrer, træskomand, væver, tækkemand og kurvebinder. Det var en landsby med skole og en enkelt lærer, og det var en område med mange landbrug og husmandssteder, hvis familier stort set var selvforsynende med dagligvarer.

Folketællingen 1901

Hvis man lader 1901 folketællingen fortælle, fordeler de 140 beboere sig således:

  • 41 børn
  • 20 husmødre
  • 11 logerende, aftægtsfolk, aldersrentenydere, rentierer
  • 56 gårdejere, husmænd, karle, piger
  • 1 handlende
  • 7 håndværkere
  • 1 lærer
  • 1 skytte og bådfører
  • 2 andet

1900-tallets forandring

Op gennem 1900-tallet forandrede samfundet sig. Den tekniske udvikling og udviklingen i samfærdselen stillede nye krav og åbnede nye muligheder.

Byen fik telefoncentral og centralbestyrer, den fik en designvirksomhed, en keramiker og en grafisk virksomhed. Landbrug blev slået sammen, kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Købmanden lukkede, skolen lukkede, centralen blev automatiseret, de fleste håndværk er nu en saga blot, i alt fald som selvstændige erhverv i byen.

Turisme

Rudes beliggenhed tæt ved stranden har betydet, at turistrelaterede erhverv blev en del af udviklingen. Flere landmænd udstykkede deres mest sandede arealer ved Rude Strand til sommerhusbebyggelse, og strandområdet blev i 1900-tallet beriget med både et strandhotel, et cafeteria og et butikshus. Cafeteria og butikshus er nu omdannet til mondæne lejligheder og Strandhotellet til Seniorhøjskole.

I dag er Rude stort set et sted, hvor folk bor, mens de fleste passer deres arbejde andetsteds.