Træder man indenfor i Nølev kirke rammes man af dens enkelthed:

Det næsten kvadratiske kor med den usædvanlig brede korbue, menes at være den oprindelige.

Skibet er omtrent dobbelt så langt, som det er bredt, og udsmykningen i kirkerummet er meget enkel.

Altertavlen

Altertavlen er en tidlig katekismustavle, hvor skriftstederne dog er erstattet af malerier fra 1700’tallet.

Tavlen gennemgik i 1982 en større renovering, hvor tidligere adskilte dele sammenføjedes, og stafferinger istandsattes.

Tavlerne fremstår i sarte gråblå farver, og rammerne har fine marmoreringer i grå toner med røde indslag. Tavlen, der er af fyr, står på et bredt fodstykke med fyldningsfelter.

Selve tavlen består af 6 malerier. Øverst den korsfæstede Jesus flankeret af de to røvere. Nederst ses de tre apostle, Paulus med sværdet, Peter med nøglen og Simon med saven.

Altertavlen er den eneste af denne type i Jylland. Den blev taget ned i 1911 og sat på loftet, i 1953 blev den hængt på skibets nordvæg og først i 1984 - efter restaurering - blev den igen taget i brug som altertavle.

Alterklædet fra 1984 er tegnet og udført af kunstvæver Esther Bové Reintoft. Ved siden af alteret, i det sydøstlige hjørne af koret, står en præstestol i nygotisk stil fra slutningen af 1800-tallet.

Tidlere altertavle

Nederst i kirkeskibet hænger nu Anker Lunds billede fra 1912, der blev brugt som altertavle i de mellemliggende år.

Tavlen, der er et maleri i bejdset ramme, har titlen: Kristus i Emmaus og er udført at Niels Anker Lund (1840-1922) og med et citat fra Lukas evangeliet (24.31)

”Da åbnedes deres øjne, og de kendte ham; men så blev han usynlig for dem”

Niels Anker Lund, der var uddannet fra Kunstakademiet, malede især motiver fra oldtid og middelalder, men han påbegyndte i 1880’erne en større produktion af altertavler.

Døbefont

Døbefonten er en særpræget, romansk, tøndeformet granitfont.

Fonten er prydet med 7 rundbuede arkader båret af søjler, med primitive relieffer bl.a. af Kristus på korset og syndefaldet. Der ses tillige en del udefinerbare dyr og skikkelser.

Fonten er dyb og har tidligere været brugt som den er, uden dåbsfad.

Kalkmalerier

Under en restaurering af Nølev Kirke i 1982-84 fandt man enkelte dekorationer, men kun fem indvielseskors fra senmiddelalderen blev fundet bevaringsværdige.

De gulmalede Georgkors er ens og i okkerfarvet ramme med små buespidser, der i samlingerne danner hjerter.

Mellem prædikestolen og lydhimmelen var et mindre fragment af Sct. Michael dragedræber, men det er, ligesom en del udefinerbare dekorationer, overmalet.

Orgel

Nølev kirkes orgel

Nølev kirkes orgel, der står på gulvet i skibets nordvestlige hjørne, er bygget på Bruno Christensen og Sønners Orgelbyggeri i Tinglev.

Orglet har, som det tidligere orgel, 6 stemmer og 1 manual.

Orglet bærer en messingplade med teksten:”Til minde om Kathrine og Edvard Jensen, Katrinelund”

Katrine Marie Anna Jensen er født på ejendommen Engelsborg i Nølev-Driften den 1. august 1878.

Hun ejede sammen med sin mand Rasmus Edvard Jensen fra 1912 til 1944 ejendommen Katrinelund i Saxild.

Ægteparret døde i henholdsvis 1957 og 1972 og ligger begravet på Saxild Kirkegaard.

Orglet blev indviet den 1. søndag i advent 2013, og er finansieret af en arv efter Anna Katrine Jensen (datter).

Tidligere orgel

Det tidligere orgel stod på gulvet i skibets nordvestlige hjørne og var bygget på A.C Zachariasens orgelbyggeri i Aarhus i 1937.

Det var skænket til kirken af forhenværende organist Ane Albæk, og havde et manual og seks stemmer.

Et panelværk omkring orgelet, tilpasset kirkens øvrige interiør, gav et smukt og harmonisk indtryk.

Et tidligere orgel fra 1907 blev i 1941 flyttet til Lild Kirke i Thisted amt.

Prædikestol

Prædikestolen er fra omkr. 1635 og udført i eg, med malerier af de fire evangelister på storfelterne.

Storfelternes arkader er smykket med attisk slyngbånd, hel- og halvrosetter og med fantasifugle i hjørnerne.

Under hjørnerne er englehoveder med brunt hår og guld på vingerne.

Over og under storfelterne er en frise med citater, ligesom der på himmelen løber en frise med forskellige indskrifter.

Mellemstokværk

I kirkens mellemstokværk er en del af kirkens tidligere inventar opbevaret.

Blandt andet findes her en ligbåre fra 1745. Ligbåren er af fyr, den er 53 cm høj 255 cm lang og bærer på siderne en hvidmalet inskription: ”Nørlev kirkes liig-båre anno 1745”.

I mellemstokværet ses også en model af kirkens klokkestabel, ligesom salmenummertavler med mere henstår her.

På vestvæggen er opsat 8 jernbogstaver ”C F H R 1 0 8 8”, som formodes at være sat op at kirkens ejer Christian Frederik von Holstein-Rathlou i 1808, hvor murværket fik en større renovering. Tallene formodes at være ombyttet, da også 1-tallet vender forkert.

Pengeblok

Pengeblokken er fra begyndelsen af 1800-tallet og står ved døren til våbenhuset.

En tilsvarende pengeblok står i Saxild kirke.

Salmenummertavle

Salmenummertavlen er af fyr fra omkring år 1900.

Den har hvide skydebrikker med sorte tal.

Flere tidligere salmenummertavler står i dag i kirkens museum i mellemstokværket.

Clicky