Infotavlen i Saxild er designet af billedkunstner Ole Grøn, og blev i juni 2020 opstillet på "Genforeningspladsen" som en markering for 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland.

Tavlen er udført i cortenstål og det kunstneriske "Papirklip," der er skåret hos Stærmose Industri i Odder, består af en fugleflok med 100 fugle, der symboliserer fællesskab, sammenhold og årene som er "fløjet" siden Genforeningen i 1920.

Ud over den store fugleflok er stranden og havet repræsenteret af bølgelinjerne.

Den historiske tekst er udarbejdet af Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv og oversat til engelsk af Lærer Bill Horney.

Saxild Bylaug, som fortsat ejer "Byens Plads" eller "Genforeningspladsen" som den også kaldes, har bekostet Infotavlen som et minde om tiden der var, men også som en reminder til nutiden om, at fællesskab gør stærk.