Byens største arbejdsplads

Kjældsdam

Kjældsdam voksede sig stor. Dets ry blev kendt viden om, men man kom ikke sovende til den position.

Dygtige og visionære ansatte og andelshavere sørgede for, at både maskiner, lokaler og arbejdsforhold var i orden. Et godt afsæt for drift og udvikling.

Mejeriet blev byens største arbejdsplads med både mejerister, chauffører, pakkedamer, og alt, hvad der ellers hører til en travl arbejdsplads.

Mælken hentes

Kjældsdam

AM Kjældsdam fik sine første tankbiler i 1964.Tidligere var mælken blevet hentet først på hestetrukne mælkevogne, siden på traktortrukne vogne, som Kjældsdam, som det førte mejeri her på egnen indførte.

I 1976/77 hvor mejeriet kørte med 5 tankvogne, blev der på Kjældsdam indvejet 14,5 millioner kg. mælk.

Fornemt besøg på AM Kjældsdam

Kjældsdam

I 1971 besøger en delegation fra Japan Mejeriet Kjældsdam. Mejeribestyrer Hans Madsen uddeler smagsprøver.

En epoke er slut

I I perioden fra 1990 til 2021 lå de gamle mejeribygninger stille hen, kun facaden mindede om fordums storhed. Et loppemarked blev afholdt i ny og næ, men for det meste blev de gamle bygninger blot brugt til opmagasinering af diverse rariter.

I 2021 blev bygningerne købt af brødrene Jesper og Thomas Damgaard, og med dem gik en større renovering i gang.

Snart vil de gamle bygninger igen komme til at emme af liv.