Bed om regn før midsommer, thi senere kommer den uden bøn.

8. juni, Sankt Medardusdag

Som vejret er på denne dag, vil det holde sig til høsten.

15. juni, Sankt Vitusdag

Regn på sankt vitusdag, giver regn de følgende 30 dage.

17. juni Bodelsmesse

"Bodelsregn er bedre end guld"

Tørvejr på Bodelsmessdag giver korte strå og lave neg.

23.juni Sankt Hans

"Sankthansaftens regn, giver godt til præst og degn" - og dermed til bonden selv, da kirkens andel kun var en tiendedel af høsten.