1733

Stavnsbåndet indføres

1745

Kvægpest hærger i landet omkr. 300.000 stk kvæg dør

1750

Landboreformen i sin vorden

De første bønder begynder at flytte ud

1787

De første landboreformlove udstedes

1788

Stavnsbåndet ophæves for alle under 14 og over 36 år

1792

Frihedsstøtten bygges til minde om bondefrigørelsen

1800

Stavnsbåndet ophæves for alle

1868

Udflytningen tager fart i Saxild

En del af byen brænder og gårdene udflyttes.