1348-1340

Den sorte død raser

1657-59

Svenskere og polakker huserer i området

Der indføres morgenbøn i kirken

1699

Samtlige gårde og huse nord for landevejen brænder

1700

Pesten raser i området

1705

Saxild Bylov genskrives af Mag. Poul Poulsen

1788

Stavnsbåndet ophæves

1868

4 gårde og 7 huse brænder

1970

1.april: Kommunalreformen gennemføres.

Saxild Kommune indlemmes i Odder Kommune.