Saxild Forsamlingshus

Saxild Forsamlingshus blev bygget på det, der i dag er Strandvejen 35 (bygningen hvor Tranum og Jørgensen har deres virksomhed). I efteråret 1897 indkaldte Hans Simonsen til møde omkring det nye hus, og der blev udarbejdet et sæt vedtægter for ”Andelsselskabet Saxild Forsamlingshus”.

Ved generalforsamlingen i november 1897 besluttede man, at byggeriet skulle finansieres gennem aktietegning. Alle kunne være med. Aktierne blev solgt for 10 kr. stykket fordelt i puljer på 1,2 eller 3 aktier, hvor 3 var tiltænkt til gårdejere og lignende, 2 til handlende og mindre ejendomme, 1 til lejere og jordløse huse. Opbakningen var stor.

Allerede i 1898 var der megen aktivitet i huset, som snart blev sognets lokale ”åndscentral”. Hvor onde tunge flere steder i kongeriget mente, at forsamlingshusene var med til at fordærve ungdommen, var der i Saxild Forsamlingshus aktiviteter der talte til såvel sjæl som legeme med oplæsning, teater, danseskole, foredrag og gymnastik.

Saxild Forsamlingshus på Strandvejen huskes stadig af mange som huset, hvor man gik på danseskole hos enten fru Dolleris eller Hr. Dreyer og hvor mændene til afdansningsballerne sad på balkonen og spillede kort og røg cigarer, så luften i lokalet hurtigt blev tyk og blå af røg. Som man ser på billedet, er der ikke en eneste mand blandt tilskuerne.

I 1970 besluttede man at nedlægge forsamlingshuset. Bygningen blev solgt til Karsten Juel Hansen for kr. 30.000,00 og omdannet til tømrerforretning. Pengene blev fordelt til andelshaverne.

Pavillonen

Hvor ildsjæle er, kommer ildsjæle til.

Mange af de unge mennesker, der var vokset op med forsamlingshuset, havde et brændende ønske om forsat at have et fælles mødested i byen. Det samme havde en del af forældregenerationen. Da alarmklokkerne lød omkring nedlæggelse af huset på Strandvejen, blev nye tanker fostret. Den 30. juni 1969 modtog Saxild Sogneråd en ansøgning om opførelse af en pavillon ved Saxild Skole. Af forhandlingsreferaterne kan man se, at tingene gik noget nemmere dengang end nu. Lange og seje forhandlinger blev der ingen af. På første møde efter sommerferien blev projektet vedtaget, og 3 måneder senere blev både tegninger og overslag over byggeudgifter godkendt.

Pavillonen i Saxild blev – samtidig med at den var ”Borgernes hus” en integreret del af Saxild Skole. Her holdt man skolefest, her holdt man morgensamling, her holdt man møder. Pavillonen blev også byens ”valgsted,” og den blev byens festlokale både til officielle fester og familiefester. Den var omdrejningspunkt for mangt og meget. Og det satte sit præg på den. Den blev slidt, og i 2013 nedbrudt til fordelt for et helt nyt kulturhus.

Fritidscenteret Thøgers Gaard

Fritidscenteret Thøgers Gård lukkede i 1996, efter at det i mere end 20 år havde dannet ramme om aktiviteter for alle aldersgrupper, aktiviteter der blev iværksat af byens ildsjæle, og som rummede alt fra legestue, teatergrupper for børn, madlavning for ”finere mænd” og brygning og prøvesmagning af birkevin.

Hvor gården var, blev der bygget boliger, men kunne jorden tale, er der ingen tvivl om, at mange muntre historier kunne fortælles.

Kulturhuset

Gennem rigtig mange år har skolen og byens foreninger arbejdet med planer om etablering af en multihal, men hver gang man troede, at nu var det nu, strandede projekterne i det kommunale system. Det var virkelig op ad bakke.

En projektgruppe under Saxild-Nølev Borgerforening tog initiativ til at forsøge en ekstra gang, og denne gang lykkedes det. I foråret 2013 gik deres ansøgning igennem Der var politisk opbakning til projektet – et nyt kultur- og borgerhus vil i begyndelsen af 2014 kunne tages i brug. Pris 4,3 millioner kroner. Finansieret dels gennem LAG-midler (midler fra Landdistriktspuljen) dels gennem kommunale midler.

Kulturcenterråd

Byen har med Borgerforening og Idrætsforening i spidsen gennem årene holdt mange aktiviter. Borgerforeningen har sørget for, at traditioner holdes i hævd. Der arrangeres fastelavnsfest, sommerfest og ind imellem børnedyrskue og loppemarked, der arrangeres andespil og borgermøder. Repertoiret er bredt.Langt de fleste arrangementer kan følges på den fælles portal Saxild Sport og Fritid

Et nyt Kulturcenterråd, der består af repræsentanter fra borgerforening, idrætsforening, lokalarkiv, skole, syklub og projektgruppe skal fremover sikre aktiviteter på tværs af foreningerne til gavn og glæde for indbyggere i Saxild og Nølev sogne.