September måned

September blev anset for en god måned at lade sig årelade, lade sig klippe og anskaffe nyt tøj i. Derimod skulle man tage sig i agt for at tage vamt bad.

29. september, Mikkelsdag

Mikkelsdag har navn efter ærkeenglen Sct. Michael. Han var i Det gamle testamente menighedens skytsengel. Helt op i sidste århundrede var Mikkelsdag i Jylland faredag eller skiftedag, dvs den dag tjenestefolk skiftede plads.

På Mikkelsdag holdt man høsttakkefest i kirkerne og høstgilde i landsbyerne.

Begynd Mikkelsdag med på fastende hjerte at drikke et glas mjød og spise en kommenskringle til, og du vil bevare dit gode helbred resten af året.

Mikkelsdag blev regnet for sommerens slutning. Fra denne dag tændte man igen lys om aftenen, så man kunne se til det indendørs aftenarbejde.