1203

Biskop Peder Vognsen giver sit gods i Rude til Aarhus Domkapitel.

1536

Kristian III konfiskerer jorden fra ”kirken” og bispegods bliver krongods.

1720

Der sælges ud af Kronens Gods i Rude.

  • 9 gårde købes af Præst Jørgen Davidsen, Odder.
  • 2 gårde købes af Rathlousdal.
  • 1 gård købes af Boller Slot.
  • 2 gårde købes til selveje.

1733

Stavnsbåndet indføres. David Davidsen arver 9 gårde i Rude efter sin far.

1787

De første landboreformlove udstedes.

1788

Stavnsbåndet ophæves for alle under 14 og over 36 år.

1793

David Davidsen dør og giver Rudebønderne arveret til deres huse.

1843

Rude by’s borgere rejser en mindesten over David Davidsen.

1912

Gårdene i Rude frikøbes.