1743:

Rude By’s Grande Breve udformes

Uddrag fra Rude By’s Grande Brev fra 1743

Om Vide

Hvilken mand eller hans folk, der høster om søndagen bøde ½ tønde øl, undtagen hans korn staar efter, og det haver været ont vejer en uge tilforn.

Om Druckenskab

Hvem som dricker saa meget, at hand opkaster i Gildhuuset, eller staar i døren eller 3 favne nær ved Gildhussdøren, skrives for en skieppe Byg

Om Bander og Eder

Hvem som bander sin næste, løfter sin gildebroder, eller kalder sin gildebroder eller hans Huustrue, Tyv eller Hoere, eller giver dennem andet Nafn end det i Daaben er given, for hver sinde saa skeerm, heller det er i Marck eller Bye, bøde en skieppe Byg.