1315

Domkapitlet ejer Kysing Mark

1589

19.juli mageskiftede domkapitlet til kongen 9 gårde og 1 hus i Kysing

1769

Stamhuset Constantinsborg ejer 8 af de 9 Kysinggårde

Østergaard ejer 1

1788

Østergaard, Malling ejer samtlige gårde i Kysing

1793

6. april brænder størsteparten af Kysing og udflytningen begynder