Kysings gamle skole

På den nuværende adresse Kystvejen 243 i Kysing blev Kysing Skole bygget i 1825.

Fra begyndelsen var tanken, at børnene fra Kysing skulle gå i Rude Skole, der ved oprettelsen i 1741 var tænkt som sognets hovedskole, men allerede i 1815 opstod tanken om oprettelse af en biskole i Kysing.

Kysing Skole var en gammel bindingsværksbygning med stråtag. Huset rummede både lærerbolig og skolestue. Arkitekt Søren M. Alrøe fortæller i sin levnedsbeskrivelse om sin skolegang i Kysing omkring 1880, at skolestuen var ca. 3,5 m bred og 5 m lang med højtsiddende vinduer, så man ikke kunne kigge ud. I skolestuen var der bræddegulv med sand, som blev fornyet hver lørdag, og under et halvtag ved skolens søndre ende var en retirade, der bestod af et bræt med tre huller og derunder en grube til latrinen, som blev fjernet et par gange om året.

Skolens første lærer

Skolens første lærer blev Rasmus Brygger Nielsen, som var en tidligere straffefange, der i 1818 var blevet dødsdømt for falskmøntneri. Rasmus Brygger Nielsen havde tidligere været lærer i Halling, og ud over at være en særdeles dygtig underviser havde han store evner for at tegne. Han havde med stor dygtighed tegnet nogle 5-rigsdalersedler, og faldt for fristelsen til også at give dem ud, da hans embede var magert, og han både havde kone og seks børn. Tegnetalentet rakte dog ikke helt, han blev afsløret og dømt til døden, men blev i 1825 benådet og sågar frigivet og fik derpå embedet som skoleholder ved Kysing Skole.

Kysings nye skole

Omkring 1887 fik Kysing en ny skolebygning. På et sognerådsmøde hvor inventaret var på dagsordenen udtalte et sognerådsmedlem sig således: ”Den gaang a gik i skuel, bløv der rammet 4 pæl nie i lergvollet te bowe og lissedan te bænk, aa diepaa bløv der lå novve brædder. Vi bløv hverken lam eller stram, vi bløv hverken vind eller skøv, men no ska’et væ mæ mahonieplaader”. Ja, fint skulle det være, mente sognerådsmedlemmet, og fint blev det ganske givet.

Kysing nye skole fungerede indtil 1947 hvor børnene blev overflyttet til Saxild-Rude Fællesskole.