Fortalt af Torben Alrøe

Norsminde

Norsminde betyder ”ved norets munding”. Første gang man ser navnet Norsminde på skrift er 16. marts 1292. Kong Erik Menved gav på denne dag Kannikerne i Århus lov til at opkræve skatter af de skibe, som anløb den naturlige havn i Norsminde.

En mindesten der markerer 700 års jubilæet for denne begivenhed (1292 – 1992) ligger nord for den store sal ud mod havnen.

Men allerede tilbage i Maglemose- og især Ertebøllekulturens tid – ca. 4000 – 6000 år f. Kr. – var området beboet.

Udgravninger af køkkenmøddinger i Norslund på den nordlige side af inderfjorden fortæller om et folk af jægere og fiskere, der levede at østers, blåmuslinger, vildsvin og krondyr. Den dag idag kan man ved lavvande iagttage en muslingebanke ca. 50 m. vest for den nye bro.