September er nu årets niende måned, men var efter den gamle, romerske kalender årets syvende måned. Dens latinske navn "septembris" er afledt af "septem", der betyder syv

.

Det gamle, nordiske navn var fiskemåned, den måned, hvor man i middelalderen trak kolossale mængder af sild gennem Limfjorden, Bælterne og Øresund.