Oktober var efter den gamle, romerske kalender årets ottende måned. Navnet er afledt af det latinske "octo", der betyder otte. Da januar og februar senere blev indskudt, blev oktober årets tiende måned, men beholdt sit gamle navn.

Det gamle, nordiske navn var "sædemåned", fordi vintersæden skulle sås nu. Det var dengang kun rugen, der anvendtes som vintersæd.