November er årets elvte måned, men efter romernes gamle kalender årets niende. Navnet kommer af det latinske "novem", der betyder ni.

Det gamle, danske navn var "slagtemåned". Man slagtede de dyr, der ikke var vinterfoder til nu, hvor det var så koldt, at man kunne tørre, salte og ryge kødet uden risiko for, at det blev fordærvet.