Januar er opkaldt efter den romerske gud Janus, der både kunne se frem og bagud.

Janus var gud for passage, og man ofrede til ham før overskridelse af floder, broer og grænser. De større broer var forsynet med en janusport, der kontrollerede trafikken i begge retninger. Navnet Janus er beslægtet med "ianua", der betyder dørtærskel.

Januspræsterne kaldtes "pontifices", dvs. brobyggere. Ordet går igen i pavens titel "pontifex maximus", der oversættes ved "ypperstepræst", men egentlig betyder "øverste brobygger".

Det gamle danske navn var "glugmåned", dvs. den måned, hvor man ser ind i det kommende år.