April var årets anden måned i den gamle romerske kalender, og den fjerde i den julianske.

Månedsnavnet april kommer af det latinske ord aperire, som betyder at åbner sig eller "blotlægge", det er måneden, hvor jorden åbner sig for ploven og modtager den nye sæd.

Det gamle, danske navn er græsmåned eller fåremåned, fordi lammene fødes, og fårene igen sættes på græs