Nølev Skoles historie går med sikkerhed tilbage til begyndelsen af 1700-tallet. I perioden 1716 til 1741 forgik skolegangen i Nølev-degnens hjem og eleverne kom fra et område, der strakte sig fra Rørth over Nølev/Assedrup til Driften.
I 1741 fik byen sin første rigtige skolebygning (Nølev Byvej 16). Bag det projekt stod ejer af Dybvad, justitsråd Thøger Lassen og ejeren af Århus Mølle, Madam Wissing, der også ejede Østergaard i Nølev. Skolebygningen, der er opført på Østergaard jorder, bestod af 7 fag som var delt op i to skolerum, en stue, et køkken og tre fag til stald. Denne bygning fungerede som sognets skole indtil 1829, hvor man byggede et nyt skolehus på den modsatte side af vejen, nemlig på Nølev Byvej 9

Skolen, på Nølev Byvej 9 var i brug fra 1829-1892.
Indtil 1841 blev børnene undervist i lærerens stue, men i 1841 besluttede man at tilføje en privatbolig på matriklen.
Om lærerboligen fortælles det, at prisen beløb sig til 1200 Rds, og at boligen fik trægulve modsat skolestuen, der havde stampede lergulve.

I slutningen af 1880’erne begyndte det at knibe med plads i skolebygningen på Nølev Byvej nr. 9, og en ny skole måtte bygges.


Den blev placeret på bakken midt mellem Assedrup og Nølev, denne skole var i drift fra 1892 til 1959, hvor eleverne blev flyttet til Saxild Fællesskole.

Nævnes kan det, at der i den gamle skole på Nølev Byvej 9 siden blev indrettet købmandsforretning.