Nølev Byvej 4 var tidligere et centralt punkt i byen. Her over for byens gadekær og tæt ved landevejen byggede man Nølevs smedie.
Smedien var ejet af bymændene i forening, og smeden var ansat af disse. Hos smeden mødtes man, når hesten skulle skoes, vogne og redskaber skulle istandsættes, eller når dagens nyheder skulle vendes.
Byens sidste smed Kristen Pedersen Jensen, kom til Nølev som smedesvend i 1906 og forblev her til sin død i 1952. En datter,Karla, giftede sig med smed Robert Louis Grosser, som i 1946 etablerede sig som smed i Rude, og hvis fine smedearbejder kan ses såvel på Nølev Kirkegaard som flere steder rundt i landet.