Nølev Byvej er en charmerende landsbygade, med masser af historie.

Ved stavnsbåndets ophævelse i 1786 lå størsteparten af Nølevs gårde stadig tæt i den gamle bymidte. Gård ved gård. Tæt sammenbygget og med agrene spredt langt fra de enkelte ejendomme. Men i løbet af det næste århundrede ændrede bybilledet sig markant.

Toftegaard, Abildgaard, Nølevgaarden, Korsgården, Møllegaarden, Østerholm og til dels også Nølev Overgaard forblev på de gamle matrikler, hvorimod Nølev Hougaard, Nølev Østergaard, Gammelgaard, Langagergaard og Skalborg blev flyttet uden for byen.
Smedensborg, Engelsborg og Hesselballegaard flyttede til Driften, det gamle overdrev, et øde udyrket område med eng, mose og utallige tornebuske, et område, der ved hårdt arbejde blev god agerjord.

Til Nølev Møllegård (Assedrupvej 109) hørte naturligvis en mølle, en 8-kantet galleri-hollænder, som blev bygget af møller Søren Hansen i 1882, og som formodes nedrevet i 1940'erne.
Møllen var beliggende på marken til højre for Skalborgvej, og det var til denne mølle, bønderne fra området leverede deres korn, som her blev malet til mel.

Syd for kirken er en lille lod jord, hvor der tidligere har været frilandsgartneri. Frodigheden fornægter sig ikke, og på jordstykket dyrkes der fortsat masser af grøntsager og farvestrålende blomster, ikke mindst de farvestrålende georginer, som betager alle her i efteråret.

Den yderste trekant af område kaldes i folkemunde ”Byens Plads.” Her arbejder en kreativ gruppe under Saksild og Omegns Lokalråd på at indrette et historisk spotpunkt, som hvis alt går vel, skal stå færdig i sommeren 2021.