Vi begynder turen ved Nølev Kirke. En gammel middelalderkirke fra omkring år 1200.

Efter at Saxild i 1100 tallet havde bygget sin kirke, fulgte Nølev snart efter, men helt nøjagtig hvornår vides ikke, ligesom vi intet ved om de trækirker, der gik forud for stenkirkerne.

Tydeligt er det dog, at Nølev kirkes ældste dele er bygget på samme måde som Saxild Kirke, og det formodes, at Nølev Kirke også helt tilbage i tiden har fungeret som annekskirke til Saxild, ligesom man gennem alle årene har haft fælles præst.

Sakristiet
Som annekskirke til Saxild havde Nølev kirke behov for et velfungerende præsteværelse. Det er opført ved korets østgavl, og nævnes første gang i 1716.
Sakristiet er uden den store prunk og pragt.En ganske enkelt bygning med rødt tegltag.

Våbenhuset mod syd, er sengotisk i sin oprindelse, bygget af munkesten, men er løbende ombygget.

Kirketårneter af nyere dato.Ganske usædvanligt fik man i 1952 tilladelse til at opføre et nyt kirketårn, tegnet af arkitekt H.P. Nielsen, Odder, ved den gamle romanske kirke.
Der har muligvis i ældre tid været et tårn på stedet, men da det nuværende tårn blev bygget, var det som afløser for den gamle klokkestabel på kirkegården, hvori klokken gennem mange årtier har havde sin plads.

Ønsker man at udvide turen med et besøg i kirken, er denne beskrevet under menupunktet "Nølev Kirke." her kan man også læse om det lille spændende museum i kirketårnet, der dog kun kan besøges efter aftale med graveren