Omkring år 1900 var Rude en landsby, der havde 140 beboere. Det var en landsby, der havde købmand, smed, tømrer, træskomand, væver, tækkemand og kurvebinder.
Rude var en landsby med skole og en enkelt lærer, og det var en område med mange landbrug og husmandssteder, hvis familier stort set var selvforsynende med dagligvarer.
Billedet er af Rude Smedie på Rude Havvej

Rudes første skole blev oprettet i 1741.
I 1799 ønskede beboerne en ny skole, og man indgik en aftale med Jens Michelsen på Rude Hougaard om at overtage hans humlehave til skolebyggeriet. Denne skole fungerede indtil 1876, hvor man opførte en ny skolebygning på adressen Rude Havvej 111.

I 1901 blev Rude skole nedlagt og eleverne flyttede til den nybyggede Saxild-Rude Fællesskole som blev sognets hovedskole.

I lokalerne på Rude Havvej 111, har der tillige været indrettet Sparekasse.