Med gennemførelsen af landboreformerne i slutningen af 1700-tallet overgik mange gårde til selveje, men ikke her i Rude.

Den eneste selvejergaard der kendes til er Gyldslykkegaard på Rude Havvej 119

Øvrige fæstegårde i Rude blev først frikøbt i 1912, da staten krævede det.