David Davidsen blev født i 1714 som søn af præst Jørgen David Møller og hustru Margrethe Christiansdatter Lyby, og han arvede efter sin far og sin bror 9 af Rudes 14 gårde, som dermed kom til at høre under "Det Davidsenske Gods.

David Davidsen døde i 1793 og et testamente viste, han gav bønderne i Rude arveret til deres huse, ligesom han nedsatte deres årlige afgifter betragteligt. Han havde tillige oprettet et legat til byens skole, skolebørn og soldater, hvilket mange gennem årene kom til at nyde gavn af.