Rude by er en af de få landsbyer, der ikke har oplevet nogen særlig udflytning. Den ligger stadig som en samling gårde ved et vejkryds, som den har gjort i århundreder.

Midt i byen, i krydset mellem Rudevej og Rude Havvej, står en mindesten over studiosus David Davidsen, Stenen er præget med 11 navne - som hver har tilknytning til en fæstegård eller et husmandssted, som var ejet af David Davidsens, og den fortæller derfor en spændende del af Rudes historie i 1700 – og 1800-tallet.

På venstre side af stenen er desuden indhugget navnet på skolelærer P.A. Lihme.