Fjorden, dens nærmeste omgivelser og en del af Odder Ådal blev i 1942 fredet og udlagt som fuglereservat. I 1983 blev hele fjordområdet udpeget som ”EF-fuglebeskyttelsesområde” for at beskytte sangsvanen, som man ser i stort tal i området. I dag er området udlagt som Natura 2000 område, hvilket betyder, at vi er med i et Europæisk netværk, der på tværs af landegrænser samarbejder for at beskytte naturen.

Læs mere om fredningen her

I maj måned kan man i området nyde synet af Viben i sin sort-grønne fjerdragt og spidse fjertop på hovedet, man kan se Terner og Rødben.

Her kan man møde havørnen, og man kan måske se Fiskeørnen, der lige nu er på vej nordpå.

Ved Rørskoven inde i fjorden yngler lige nu Rørhøgen, som man måske kan se svæve lavt hen over rørsumpen med vingerne løftet i det karakteristiske V, og langs kysten vil de mange måger og havterner inden længe få selskab af Toppet skallesluger, der yngler her i maj og hvor hunnen og ungerne efter klækning vil opholde sig tæt ved kysten.

Hele året er der nyt at se, og Kysingområdet vil altid være et besøg værd.


God fornøjelse ud i det blå.

Pas godt på jer selv og på naturen!