Kysing Sø, Christiansminde, Frederiksdal, Kalvø vig! Kært barn har mange navne.

De inddæmmede arealer omkring fjorden har en lang og spændende historie, og er nok et af de mest testede og overvågede steder i Danmark. Vi har et vandmiljø og et rigt fugleliv, vi skal passe på, og så skal vi naturligvis sikre, at de mennesker der har deres udkomme her, også fortsat kan eksistere.

Skal man forstå baggrunden for inddæmningen, må man kigge tilbage uden at have nutidens briller på. Hvad var det for en tid vores forfædre levede i? Hvilke naturkræfter var de oppe imod?

Der er slet ingen tvivl om, at det handlede om overlevelse. Det handlede om græsning til dyrene, og det handlede om mad på bordet til familierne på Kysings gårde, som havde meget lidt jord at gøre med.

Projektet med at inddæmme det i alt 175 hektar store område blev påbegyndt allerede i 1832 af en ihærdig præst, der også sikrede, at der kom lidt kongelig mønt i projektet. Det er en spændende historie om stædighed og foretagsomhed, men også en beretning om en bondestand, der ikke var helt tryg ved de nymodens tanker.

Der blev bygget dæmninger og gravet kanaler.
Der blev lavet et pumpehus og opsat en mølle til at trække pumpen, og resultatet udeblev ikke. Fjordbunden er i dag en god og frugtbar jord.


Adgang til fjorden får man fra Kystvejen overfor Norsminde Kro, hvor man kan vandre af en lille sti ud til digerne og de to små halvøer Grimsholm og Kalvø, hvorfra man har et fantastisk skue ud over området.

Fra Kalvø kan man følge dæmningen, forbi den gamle pumpestation og ud til området ”Det Herreløse,” der ligger i vestenden af fjorden, hvor rastende fugle i tusindvis slår sig ned forår og efterår.

Husk at vise respekt for såvel naturen som den private ejendomsret.