Den første weekend i juni har der de seneste år været afholdt Vikingemarked på de smukke arealer omkring restauranten, og når vikingerne har slået deres handelsplads og arbejdende boder op, er det ikke vanskeligt at genskabe et billede af, at her sad vores forfædre og syslede med forskelligt vikingehåndværk, før de drog ud på deres handelstogter til fjerne egne for omkring 1000 år siden, eller måske de blot tog deres båd og sejlede en tur ad fjorden/ådalen ind til Odder by, hvor der ved Mejerivej fortsat kan ses spor af et gammelt havnebolværk.

I 2020 er det årlige vikingemarked desværre aflyst på grund af Corona situationen