Kro gennem århundreder

Formodentlig har der været kro på stedet siden det 12. århundrede, hvor også Kysing Kirke eller Meden Kirke, blev bygget på bakken skråt overfor kroen.

Den oprindelige krobygningen blev bygget i 1693, og den var dengang en uanselig bindingsværksbygning med malede stolper, lerklinede vægge og små blyindfattede ruder.

I 1866 renoverede Hans Sørensen Alrøe krobygningen til det udseende, den gamle del af kroen har idag.

H.S.Alrøe var møllebygger fra Tirsbæk ved Vejle og blev i 1855 gift med Karen Marie, datter af daværende kromand Peter Andreas Møller og fru Ane.

P. A. Møller købte i 1825 kroen på auktion for 1620 Rbd. Sedler og 460 Rbd. Sølv. Før den tid havde Norsminde kro været ejet af Gehejmekonferensraad Güldencrone til Wilhelmsborg, som havde fæstet den bort til forskellige kromænd.

Med P.A. Møller gik kroen over i borgerligt selveje, og han skulle nu drive den for egen regning og risiko.