Broen der går over den strøm, der forbinder Norsminde fjord med havet var tidligere grænsen mellem Hads og Ning herreder.

Det formodes, at den allerførste bro er lavet, helt tilbage i middelalderen. Efterfølgende er broen ændret mange gange.

Vi ved, at Christian Frederik Gyldenkrone fra Wilhelmsborg, der ejede Norsminde Gamle Kro, i 1773 byggede en skrøbelig træbro på stedet, og vi ved også, at det blev pålagt forpagterne af kroen at opkræve både bropenge og at vedligeholde broen.

Bropengenes størrelse var fastsat i en kgl. resolution – og kromændene forsøgte gennem århundreder at få hævet taksterne – men uden held.

I 1863 byggedes en bro på træpæle, den blev renoveret i 1904, og så sent som i 1964 var broen igen til debat, da kroejer Hage Sneborg Alrøe kæmpede en brav kamp, for at bevare den gamle historiske bro, da en ny og moderne bro skulle etableres

.

Som det ses, ligger det lille stykke unikke historie her endnu – og i den gamle skænkestue på kroen kan man efter sigende stadig se skuffen og revnen, som folk og fæ skulle betænke med en skilling for at passere fjordens munding tørskoet.

Ud i det blå