Assedrupvej 53

På højdedraget syd for Assedrup ådal ligger den tidligere Nølev Skole, der i sin byggestil er en tidstypisk fællesskole fra sidst i 18-tallet. Skolen er derfor udpeget som et af 40 bevaringsværdige kulturmiljøer i Odder Kommune.
Skolen blev bygget i 1892 som afløser for den gamle skole i Nølev bymidte, og da den skulle rumme elever fra såvel Nølev som Assedrup, blev placeringen på bakken det kompromis, der kunne indgås.
Skolen indeholdt ved opførelsen 2 klasselokaler, en gymnastiksal og lærerbolig – siden kom flere faglokaler til. Skolen fungerede som skole indtil 1959, hvor eleverne blev samlet på Saxild Skole.
I en årrække fungerede skoledelen som områdets forsamlingshus, men i dag, hvor bygningen er i privat eje, har møbelpolstrer Nicolai Bisgaard i det gamle sløjdlokale indrettet sit værksted og den gamle gymnastiksal vil over tid blive indrettet til showrum.

Øst for skolebygningen ligger den tidligere kæmnerbolig.