Bekendtgørelser

 • I Saxild Præstegaard afholdes adventsmøde for begge sognes beboere onsdag den 13. december kl. 20.00
  Om eftermiddagen kl. 14.30 indbydes alle de ældre. Fra Nølev Sogn vil lærer Tromborg sørge for bilkørsel (tlf. Rude 29) til begge møder er der fælles kaffebord til medbragt brød. /Gudrun og Otto R. Hansen, Saxild Præstegaard

 • Saxild Bagerei genåbner tirsdag den 12. december med nye indehavere. Vi anbefaler os til vore ærede kunder med den bedste service og kvalitet.
  Østergaard og Bjerring (aaben om søndagen)

 • Saxild Borgerforening afholder juleandespil fredag den 15. december kl. 20.00 i forsamlingshuset / Bestyrelsen


Mærkedage og nekrologer

 • Niels Kristensen Saxild
  er stille sovet hen søndag aften/ Petra Kristensen
  Begravelsen foregår fredag den 8. december fra Odder Sygehus kl. 13.00 fra Saxild Kirke kl. 14.00
  født 28. april 1900. Søn af Jens Kristensen og Jensine Mortensen/ red.

 • Hjertelig tak for venlig deltagelse ved vor kære svoger og og farbroder Niels Kristensens død og begravelse. Tak til læger og sygeplejersker på afd. 100 for kærlig pleje/ Petra Kristensen

Bekendtgørelser

 • Saxild Foredragsforening Torsdag den 30. november kl. 20.00 oplæsning i Saxild-Nølev Skole ved lærer Blirup, Svenstrup. Fælles kaffebord til medbragt brød. Alle er velkomne/ bestyrelsen

 • Saxild-Nølev Idrætsforening afholder generalforsamling i Odder Hallen onsdag den 13. december kl. 20.00. Dagsorden ifølge lovene/ Bestyrelsen


Mærkedage og nekrologer

 • Al opmærksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes venligst/ Antonia Laustsen, Saxild

 • Al opmærksomhed på min fødsélsdag frabedes/ Lilly Rasmussen, Kysing


Bekendtgørelser

 • Saxild- Nølev Kommune For at komme i betragtning ved uddeling af Otto Mortensens mindelegat for 1967 må ansøgningsskema der fås ved henvendelse til kommunekontoret, være indsendt senest den 25. oktober 1967/ Sognerådet

 • Forretningsophør På grund af køb af anden forretning ophører vi med at drive forretning i Saxild Bageri pr. 1. november. Tak for tilliden der er vist os. Kirsten og Ole Houstrup

 • Saxild Foredragsforening Torsdag den 2. november kl. 20.00 foredrag i Saxild Forsamlingshus ved professorinde Gerda Lindhardt, Aarhus. Emne "Ægteskabet". Fælles kaffebord. Alle er velkomne/ Bestyrelsen

  Saxild-Nølev Spare- og Laanekasses uddannelseslegat Understøttelse til videregående uddannelse kan søges af unge mennesker, der er født i Saxild-Nølev Kommune og hvis forældre er eller har været bosat i kommunen.
  Ansøgningsskema udleveres hos formanden, gdr. Hans Jensen, Saxild, og skal afleveres samme sted inden den 30. november, 1967./ p.b.v. Hans Jensen


Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

Bekendtgørelser

 • Saxild Borgerforening afholder høstfest på Rude Strandhotel lørdag den 9, september kl. 19.00 prc.
  De fire glade musikanter underholder.
  Tilmeldelse til købmand Skaarup senest onsdag den 6. sept. / Bestyrelsen

 • I Saxild Skole påbegyndes undervisning i håndgerning tirsdag den 3. oktober kl. 19.00. Alle kan deltage/ HHH Saxild-Nølev Kreds

 • Saxild-Nølev Idrætsforening afholder BAL lørdag den 23. september kl. 20.00 til 02.00 på restaurant Skovbakken.
  Gabbers Kvintet, Aarhus, underholder
  NB.: Arrangement hver måned i vinterhalvåret.
  Næste gange lørdag den 13. oktober, hvortil The Entertainers, Aarhus, underholder.
  Medlemskort skal forudbestilles på telefon Rude 36 /bestyrelsen

 • Saxild-Nølev aftenskole Husk tilmeldelse
  Følgende fag tilbydes:
  Kjolesyning, Stoftryk (2 hold), Tysk, Gamle nat. håndarb. (2 hold), Porcelænsmaling, Træsløjd, Finere madlavning


Mærkedage og nekrologer

 • Al opmærksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes venligst / Toni Rasmussen, Nølev


Bekendtgørelser

 • Saxild- Nølev Skole Det nye skoleår begynder mandag den 14. august. 1. klasse møder kl. 11.00. Øvrige klasser møder kl. 09.00. Skolebussen kører første tur over Assedrup. / K.R. Tranum Kristensen

 • Rude Strandhotel Sankt Hansfest fredag kl. 20.00

 • Saxild-Nølev Idrætsforening Håndboldtræning påbegyndes.
  Søndag den 3. september kl. 10.00 til 11.00 Herre Junior, Dame junior.
  Mandag den 4. september kl. 18.50-19.40 Senior damer
  Onsdag den 6. september kl. 22.10-23.50 Herre Senior / Bestyrelsen

  <

Mærkedage og nekrologer

 • Ingen


Bekendtgørelser

 • Saxild- Nølev Kommune Kommunens folke-invalide og enkepensionister samt personer over 67 med ægtefælle indbydes til at deltage i den årlige udflugt den 19. juli 1967.
  Der drikkes kaffe på Kongebrogaarden (ved Lillebælt) Aftensmaden spises på Restaurant "Lunden" Horsens.
  Anmeldelse om deltagelse til de stedlige sognerådsmedlemmer eller kommunekontoret senest mandag den 17. juli 1967. Rutebil afgård fra Assedrup over Nølev og Rude samt fra Norsminde over Rude kl. 12.20 med samlet afgang fra Saxild kl. 13.00 / Sognerådet

 • En droskebevilling er ledig i Saxild-Nølev Kommune. Ansøgning hertil senest den 26. ds. /Politimesteren i Odder, den 11. juli 1967


Mærkedage og nekrologer

 • Al opmærksomhed
  i anledning af min fødseldag frabedes venligst. Bedes respekteret / Magnus Eskildsen, Saxild


Bekendtgørelser

 • Saxild- Nølev Kommune Kommunekontoret er lukket i tiden 26. juni til 3. juli 1967 på grund af ferie / Sognerådet

 • Rude Strandhotel Sankt Hansfest fredag kl. 20.00

 • Alle ældre i Saxild og Nølev sogne indbydes herved venligst til sommermøde i Saxild Kirke torsdag den 6. juli kl. 14.00. Derefter kaffe i præstegården. / Gudrun og Otto R. Hansen, Saxild Præstegaard

 • Norsminde landvindingslaug afholder generalforsamling fredag den 14. juli 1967 kl. 14.00 på Norsminde Kro


Mærkedage og nekrologer

 • Tak
  Modtag min dybfølte taknemmelighed for al venlighed under min mands sygdom, død og begravelse. / Marie Nielsen, Saxild
  (Martin Nielsen født 21. januar 1885 / Marie Juanita Angelica Larsen /red.)

 • Hjertelig tak
  for udvist opmærksomhed ved vort guldbryllup. Marie og Jens Simonsen, Saksild


Bekendtgørelser

 • Saxild Nølev Idrætsforening påbegynder håndboldtræning onsdag den 10. maj . Juniores kl. 18.30, seniorer kl. 19.30.
  Generalforamling afholdes onsdag den 17. maj kl. 20 i Bondehuset. /Bestyrelsen


Bekendtgørelser

 • Saxild Nølev Kommune Offentlig vaccination mod kopper vil finde sted på Saxild Nølev Kommuneskole mandag den 8. maj 1967 kl. 15-45 prc. Edtersyn foretages samme sted mandag den 22. maj 1967 kl. 15 prc. Dåbs- eller fødselsattest skal medbringes. / Sognerådet


Bekendtgørelser

 • Huse under opførelse i Saxild klar til indflytning medio maj. Priser fra 103.000 uprioriteret. Udbetaling fra 18.000

 • Saxild Nølev aftenskole Holdene i Saxild Nølev aftenskole udstiller vinteerens arbejder på Saxild Nølev Skole for interesserede søndag den 19. ds. kl. 10.00 til 16.00. Kursusdeltagerne bedes venligst aflevere arbejderne lørdag den 18. ds. kl. 14 til 16.

 • Dreyers danseinstitut for børn, juniores og ægtepar begynder i Saxild Forsamlingshus mandag den 3. april. Indmeldelse fredag den 31. marts kl. 15.00 - 16.00 i forsamlingshuset.


Bekendtgørelser

 • Saxild Borgerforening afholder Vinterfest på Norsminde Kro lørdag den 18. februar kl. 19.15 pr.
  I denne uge kommer der opkræver rundt til alle husstande i Saxild om nytegning og fornyelse af medlemskort. Tilmelding til vinterfesten kan ske til opkræveren eller købmand Skaarup senest den 11. februar.
  Der afgår rutebil fra Saxild Skole kl. 19 over Saxild - hjem når festen slutter. Tilmelding i rutebilen.

 • Hvorfor ikke bo i Saxild? når der er rigtige kvalitetsvillaer og den ideelle står færdig og venter netop på dem i Saxild. Og så er der ideelle og sunde omgivelser for Deres børn - kun 5 km fra Odder og 1 km fra strand.

 • Saxild Nølev Sygekasse afholder ordinær generalforsamling 9. marts kl. 20 i Bondehuset.

 • Saxild Foredragsforening Onsdag den 1. marts kl. 20 i Saxild Forsamlingshus filmaften ved bankfuldmægtig Vagn Bjørnholt, Silkeborg: Ferielandet Østrig. Fælles kaffebord. Alle er velkomne.


Bekendtgørelser

 • Saxild Skole Saxild foredragsforening har sammen med Aftenhøjskolen i Saxild en Jeppe Aakjær aften i Saxild Skole fredag den 13. januar kl. 20.00 ved lærer Sigurd Daubjerg, Aalborg. Fælles kaffebord. Alle er velkomne.
  Aftenhøjskolen og Saxild Foredragsforening

 • Nedbrydning Stuehuset Engelsborg, Driften pr. Assedrup.
  Tømmer, brædder, lægter, tagrender, kakkelovne, døre, vinduer, skabe, et stk. antik kakkelovn med hvide kakler, trapper, mursten, skiffer, granitsten mm. / Karl Hansen

 • Hans Carl og Anna Hansens legat Der gøres opmærksom på, at legatet uddeles pr. 1. marts 1967 til unge, der søger videregående uddannelse. Ansøgerne må være født i Saxild eller have haft deres barndom i Saxild. Ansøgningerne sendes til sognepræsten inden 15. februar 1967. /Legatbestyrelsen