Annoncer

 • Sød ung pige søges til hjælp i hus og forretning omgående. Fri hver søndag. Fru Houstrup, Saxild Bagei, Tlf. Rude 168
 • Saxild-Nølev Idrætsforening afholder ANDEPIL tirsdag den 6. december kl. 20 i Nølev Gamle Skole/ Bestyrelsen. NB. Andespil afholdes igen 13. december i Saxild Forsamlingshus
 • Kornfede gæs sælges. Ove Sørensen Nølev, Tlf. Rude 108
 • Julegæs og ænder til salg. Tlf. Rude 4, bedst mellem 8 og 9 og 12 og 13

Bekendtgørelser

 • Saxild-Nølev Kommune Kommunekontoret er kun åbent mellem jul og nytår torsdag den 29. december/Sognerådet

Artikler

 • Ingen

Mærkedage og nekrologer

 • DYV Broder nr. 2002 Frants Anton Rasmussen, Saxild er afgået ved døden. Begravelsen foregår torsdag den 22. dec. kl. 14.00 fra Saxild Kirke/ Besyrelsen. Det henstilles til medlemmerne at møde med emblem
 • Al opmærksomhed ved vort sølvbryllup frabedes venligst men bestemt. Fejres kun med indbudte. Edith og Arne Johansen, Nølev

 • Annoncer

  • Sød ung pige søges til hjælp i hus og forretning omgående. Fri hver søndag. Fru Hounstrup, Saxild Bager. Tlf. Rude 168
  • Kornfede ænder sælges med fjer 20 kr. stk. uden fjer 25 kr. stk. Træffes bedst mellem kl. 16.00 og 18.00 Bent Thomsen, Studshoved, Tlf. Rude 97

  Bekendtgørelser

  • Saxild-Nølev Bibliotek Aflæg biblioteket et besøg. Vi har den rigtige bog til Dem. Åbningstider: Saxild: Fredag kl. 16.00-18.00 og 18.30 til 19.30. Nølev: Tirsdag kl. 16.00 til 17.00 og 19.00 til 19.30
  • Saxild-Nølev Aftenhøjskole Kursus er startet med 19 deltagere. Der kan godt være flere med. Emne: Litteratur. Mødeaften: Hveranden fredag. Næste mødeaften fredag den 11. november kl. 20.00. Emne: Jacob Knudsen, lærer, Urup. Tag kopper og brød med.
  • Saxild-Nølev Spare- og lånekasses uddannelseslegat Understøttelse til videregående uddannelse kan søges af unge mennesker, der er født i Saxild-Nølev kommune og hvis forældre er eller har været bosat i kommunen. Ansøgningsskeam udleveres hos formanden gdr. Hans Jensen, Saxild, og skal afleveres samme sted inden den 30. november 1966. På bestyrelsens vegne Hans Jensen.
  • Saxild-Nølev kommune Det bekendtgøres herved at Saxild Nølev kommunes regnskab for regnskabsåret 1965/66 er fremlagt til eftersyn for kommunens beboere på kommuneskolen og i kommunekontoret i tiden 16. til 30. november 1966. Sognerådet
  • Saxild-Nølev Idrætsforening afholder generalforsamling torsdag den 17. november kl. 20 på Restaurant Bondehuset/ Bestyrelsen
  • Saxild-Nølev Foredragsforening Torsdag den 24. november kl. 20 i Saxild Forsamlingshus. Foredrag ved pastor Søren Andersen Hvejsel.Emne: Landsognet i strukturændringen. Fælles kaffebord. Derefter generalforsamling i foredragsforeningen. Alle er velkomne/Bestyrelsen

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • 3 ugers ællinger fravænnet varme sælges hver uge. Forudbestilling modtages. Hejgaards Rugeri, Saxild pr. Odder Tlf. Rude 121
  • Sød ung pige søges til hjælp i hus og forretning fra 1. november. Fri hver søndag. Fru Houstrup, Saxild Bageri, tlf. Rude 168
  • Flink ung pige søges til landbohjem, gerne en der skal et år i huset. Her er moderne bekvemmeligheder og mulighed for at lære daglig husgerning og madlavning. Husstanden består af 3 karle (elever) 2 voksne og 2 små børn. Bodil Arentoft, Kysinggaard, tlf. Rude 43

  Bekendtgørelser

  • Otto Mortensens mindelegat Ansøgningsskema fås på kommunekontoret. Ansøgningsfrist senest 26. oktober/ Sognerådet

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • Ung pige søges til hjælp i hus og forretning fra 15. oktober eller 1. november/ Haustrup, Saxild Bageri, tlf. Rude 168
  • 3 ugers ællinger Ællinger fravænnet varme, sælges hver uge. Forudbestilling modtages. Hejgaards Rugeri, Saxild pr. Odder, tlf. Rude 121
  • Ferie Salonen er lukket fra den 26. september til den 8. oktober begge dage incl. Damefrisør Ida Riis, Saxild
  • Bibliotekar Stillingen som bibliotekar ved Saxild Bibliotek er ledig ønskes besat snarest, Betingelse for ansættelse er, at vedkommende har eller forpligter sig til at søge den krævede uddannelse. Evt. ansøgninger tilsendes undertegnede inden 7. oktober. p.o.v.S.P. Elmose

  Bekendtgørelser

  • Saxild-Nølev Bibliotek På grund af bogrevision er Saxild-Nølev Bibliotek samt afdelingerne i Nølev og Kysing lukket i ugen 11.-18. september. Alle bøger såvel børne-som voksne skal afleveres senest fredag den 9. september. På Bibliotekets vegne /Gunnar Iversen
  • Saxild-Nølev aftenskole Følgende hold har mulighed for at begynde i aftenskolen såfremt flere melder sig:

   Kjolesyning (Tove Madsen) Torsdag kl. 19.00-21.50Her mangler to eller flere deltagere

   Porcelænsmaling. Her mangler 4-5 deltagere

   Aftenhøjskolen (lærer Hans Tromborg) Onsdag den 26. okt. kl. 20 til 21.50 og herefter hver anden onsdag. Her mangler 4-5 deltagere.

   Evt. interesserede bedes melde sig hurtigst muligt til lærer Ib Kokborg, tlf. Rude 58

  • Saxild Borgerforening afholder høstfest på Rude Strandhotel tirsdag den 4. oktober kl. 19.00. Bror Lund med sine lystige musikanter og humørmanden Harrison underholder. Tilmelding skal ske til købmand Skaarup senest lørdag den 1. oktober kl. 12. /Bestyrelsen

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Al opmærksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Er bortrejst. Viggo Rasmussen. Kysing

 • Annoncer

  • Etårige avlsændertil salg. 10 kr. pr. stk. Udnyt Deres frysebox med denne chance. Henvendelse Ejnar Thøgernsen, Saxild. Tlf. Rude 159. Helst inden kl. 8 og efter kl. 17)
  • Søges Kone eller pige som vil plukke bønner tre halve dage om ugen/ Vagn Rasmussen Kysing, Ajstrup 113
  • Efter endt militærtjeneste søger jeg arbejde for september og oktober. Jens Sass Bak, Saxild. Tlf. Odder 4 11 55
  • 3 ugers ællinger Ællinger fravænnet varme, sælges hver uge. Forudbestilling modtages. Hejgaards Rugeri, Saxild pr. Odder, tlf. Rude 121
  • Fra 1. september lukker forretningen lørdag kl. 16. Saxild Bageri v/ Orla Houstrup, tlf. Rude 168

  Bekendtgørelser

  • IndkaldelseLandvæsenet holder torsdag den 26. august 1966. kl. 14 møde i Assedrup til behandling af et af Saxild-Nølev Kommune indbragt projekt til rørlægning af offentligt vandløb nr. 2, Assedrup Bæk på en strækning af ca. 104 m ved offentlig bivej nr. 6, Assedrupvej i anledning af forlængning af vejen.

   Mødet indledes med en besigtigelse af forholdene i marken, hvorefter deer vil blive ført forhandlinger på kommunekontoret i Assedrup. Mødested på bivej nr. 6. Assedrupvej, på det sted hvor vejen skærer offentligt vandløb nr. 2 Assedrup bæk i Assedrup by.

   Til dette møde indkaldes alle, der måtte være interesserede i sagen, hvis akter ligger til eftersyn hos sekretæren, ingeniør P. E. Nielsen, Aarhus amts vejvæsen, Vestergade 11, Aarhus C. Landvæsensnævnet for Odder retskreds. Gylling, den 9. august 1966/ Valdemar Simonsen


  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • Tømrerlærling søges til 1. august/ Tømrermester Erik Christensen, Saxild, tlf. Rude 181
  • 3 ugers ællinger fravænnet varme, sælges hver uge. Forudbestillinger modtages. Hejgaards Rugeri, Saxild pr. Odder, Telefon Rude 121
  • En murersvend og en arbejdsmand søges omgående/ Gunnar Jensen, Saxild, tlf. 4 05 06
  • Arbejdskraft til optagning af løg søges. Aagaard Nielsen, Nølev, tlf. Rude 85
  • Medhjælp til købmandskiosk søges omgående. Strandparkens kiosk, Saxild. Tlf. Rude 55
  • Lodsejrelauget for Norsminde Sluse afholder ordinær generalforsamling fredag den 5. august kl. 14 på Norsminde Kro.- herefter dagsorden/ bestyrelsen
  • Ung mand eller pige søges til godt betalt job ca. 7 uger. Rude Planteskole, Odder. Tlf. Rude 25

  Bekendtgørelser

  • Saxild-Nølev Kommune Kommunens folke- invalide- og enkepensionister samt alle over 67 år med ægtefælle indbydes til at deltage i udflugt onsdag den 13. juli 1966. Der drikkes kaffe på Apotekergården i Mariager og aftensmaden spises i Møllerens hus i Uggelbølle.

   Anmeldelse om deltagelse til de stedlige sognerådsmedlemmer eller på kommunekontoret senest mandag den 11. juli.

   Rutebil afgår fra Saxild over Rude og Nølev, samt fra Norsminde over Rude kl. 12.30 med samlet afngang fra Assedrup kl. 13. /Sognerådet

  • Saxild Borgerforening afholder sommerfest på Rude Strandhotel tirsdag den 19. ds. kl. 19.30. Indtegning foregår hos købmand Skaarup senest fredag den 15. juli

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • Nu er det plantetid Stort udvalg i blomsterplanter til have og altankasser, samt porrer, kaal og selleriplanter. Gartner Anders Lauritsen, Saxild, Tlf. Rude 116
  • Flink kone til hjælp i køkkenet søges snarest. Dag- eller aftenarbejde efter aftale, evt. nogle gange ugentligt. Norsminde Kro, tlf. Aistrup 31
  • Bisværme købes Rasmus Nielsen, Assedrup. Tlf. Rude 96
  • 3 ugers ællinger fravænnet varme, sælges hver uge. Forudbestillinger modtages. Hejgaards Rugeri, Saxild pr. Odder, Telefon Rude 121
  • Bisværme købes Frederik Engmann, Nølev, Tlf. Rude 56

  Bekendtgørelser

  • Amtsvejmandsstilling stillingen som amtsvejmand på Odder-Norsminde Landevej km. 1,6 til ca 300 m nord for Norsminde Bro, i alt 10,5 km. er ledig og ønskes besat 1. september 1966. Stillingen aflønnes med 10.440 kr, årligt stigende indtil 12.780.- Længere forklaring på ansættelsesforholdene

  Artikler

  • Buffalo Bill med skarpe skud og brændende knive til Saxild Strand på torsdag med Cirkus Moreno

   Cirkus Moreno, Danmarks største cirkus kommer ikke til Odder i år, men cirkusinteresserede skal ikke fortvivle af den grund, for Cirkus Moreno giver een forestilling på Saxild Strand torsdag den 30. ds. kl. 20.00 inden der fortsættes til Aarhus i 10 dage.

   Det store 6 mastede telt vil blive rejst på pladsen overfor Rude Strandhotel.

   Længere artikel om Cirkus Morenos forestilling


  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • 3 ugers ællinger fravænnet varme, sælges hver uge. Forudbestillinger modtages. Hejgaards Rugeri, Saxild pr. Odder, Telefon Rude 121
  • Tidlige blom- og spidskålsplanter samt tomatplanter til drivhus sælges. Havefræsning tilbydes. Gartner Anders Lauritzen, Saxild, Tlf. Rude 116
  • Ung pige dygtig til regning, søges til købmandskiosk i juli. Evt. 6 uger. Strandparkens kiosk, Saxild. Efter 13.5. telefon Rude 55
  • 10 ugers hønniker til salg. Tlf. Rude 4, bedst mellem kl. 8.30 og 9 og 12-13.

  Bekendtgørelser

  • Saxild Nølev Idrætsforening Håndboldtræning påbegyndes den 3. og 4. maj 1966. Tirsdage: Damer, ynglinge og junior kl. 19.00, Onsdage herrer og ynglinge kl. 19.00/ Alle interesserede bedes henvende sig på Sportspladsen ved Saxild Skole/ Bestyrelsen
  • Borteblevne arvinge Dødsboet efter tækkemand Peder Rasmussen Sjelle, Rude, død 15.5. 1921 og tidligere afdøde ægtefælle Mette Marie Sjelle, f. Pedersen, død 2.11. 1914, i hvilket bo der ved skiftet i 1922 blev indsat arv til den borteblevne søn Peter Rasmussen Sjelle. Kapitalen udgør 1.242,18 kr./Skifteretten i Odder.

   Såfremt ingen berettigede melder sig, vil den i overformynderiet indestående kapital incl. renter tilfalde statskassen.


  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Tak for opmærksomheden ved min konfirmation. Kirsten Bruun Møller, Saxild

 • Annoncer

  • Slagtekyllinger sælges. Jørgen Winther Pedersen, Assedrup Mark. Tlf. Malling 161
  • Halm Prima byghalm og rapgræshø sælges. Telefon Rude 23
  • Handelslærling kvindelig eller mandlig søges fra 1. maj eller senere, evt. efter skolens afslutning/ Købmand Chr. Skaarup, Saxild tlf. Rude 132
  • Tidlige blom- og spidskålsplanter samt tomatplanter til drivhus sælges. Havefræsning tilbydes. Gartner Anders Lauritzen, Saxild, Tlf. Rude 116

  Bekendtgørelser

  • Saxild Nølev Kommune Det bekendtgøres herved, at Saxild Nølev Kommunes overslag over indtægter og udgifter i regnskabsåret 1966/67 er fremlagt til eftersyn for kommunens beboere, på kommunekontoret 1.-11. april i Saxild Nølev Kommuneskole 12. til 15. april. Sognerådet
  • Saxild Nølev Kommune Organisationer m.v der mener sig berettiget til at gøre indstilling om valg af medlemmer til Ungdomsnævnet, anmodes om at indsende Deres indstilling senest den 20. april 1966/Sognerådet
  • Herved bekendtgøres for skattevæsen, familie og venner at vort sølvbryllup fejres med en beskeden rejse til Paris. Gaver frabedes venligst, da yderligere festligheder ikke afholdes. / Karla og Robert Grosser

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Vor kære mor Jenny Baden Jensen født 24. marts 1885, er stille sovet ind den 3. april 1966, Assedrupgaard den 6. april 1966/ Børnene/ begravelsen har fundet sted
 • Vi frabeder os venligst al opmærksomhed i anledning af Lars Holgers konfirmation, da dagen fejres med familie og indbudte/ Margrethe og Jørgens Sørensen, Rude
 • Al opmærksomhed i anledning af Ellas konfirmation frabedes venligst./Johanne og Søren Jørgensen, Rude
 • I anledning af Elsas konfirmation, frabeder vi os venligst al opmærksomhed/ Esher og Hans Tromborg
 • Al opmærksomhed i anledning af min konfirmation frabedes venligst/ Tommy Rasmussen, Rudevej, Saxild
 • Al opmærksomhed i anledning af Pers konfirmation frabedes venligst/ Else Pedersen, Saxild
 • Al opmærksomhed i anledning af Inger Lises konfirmation frabedes venligt/ Kristine og Jens Petersen, Rude Mark

 • Annoncer

  • Værelse til leje med adgang til køkken og bad./Anthon Rasmussen, Saxild, Tlf. Rude 153
  • Vi søger fra 1. april en dame ung eller ældre, der kan påtage sig at lede køkkenet her 3-4 dage om ugen enten samlet eller hver anden dag. /Ingeborg Laursen, Restaurant Bondehuset, Saxild Strand
  • Danseskole Ivan Dreyers Danseinstitut begynder i Saxild Forsamlingshus mandag den 4. april. Indmeldelse lørdag den 26. marts fra kl. 16 til 17
  • Brugt SCO Meget velholdt knallert med 3 gear og ekstraudstyr sælges/Chris Grosser tlf. Rude 11
  • Til salg Drenge og pigecykel str. 10-14 år. Drengecyklen med meget ekstraudstyr. Pris 100,00 pr. stk/ Chr. Nielsen, Assedrup, Tlf. Rude 53
  • Halm prima byghalm og rapsgræshø sælges. Tlf. Rude 23

  Bekendtgørelser

  • Saxild Borgerforening indkalder alle interesserede til stiftende generalforsamling i Bondehuset onsdag den 9. marts kl. 20. I alles interesse: Mød op./ udvalget
  • Saxild Nølev Sygekasse ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts kl. 20 i Bondehuset. Dagorden er trykt i annoncen
  • D.A.S.F Saxild Nølev afdeling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i Bondehuset torsdag den 10. marts kl. 7
  • . Dagsorden: Ophævelse af afdelingen. Alle medlemmer bør møde/bestyrelsen.

  • Saxild Foredragsforening Onsdag den 9. marts kl. 20 musikaften i Saxild Nølev fællesskole ved Odder blandede sangkor og amatørorkester. Fælles kaffebord. Alle er velkomne. Bestyrelsen
  • Saxild Nølev Kommune Kommunekontoret er lukket tirsdag den 8. marts 1966 på grund af kommunevalget/Sognerådet
  • Saxild Nølev Kommune Kommunekontoret er lukket torsdag den 31. marts 1966./Sognerådet

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Al opmærksomhed ved vort bryllup frabedes venligst. Mona Holm Andersen og Villy Holm Christoffersen
 • Min kære mor Edele Jensen er stille sovet ind. Driften den 28. marts 1966/ Jens Rafael Jensen. Begravelsen foregår i stilhed.

 • Annoncer

  • Ung pige søges til hjælp i hus og forretning. Fru Houstrup, Saxild Bageri, tlf. Rude 168
  • Ung pige 18 år søger plads som kontorelev. Har realeksamen og 3 mdr. på handelsskole. Ebba Hansen, svorbæk pr. Assedrup
  • Dagpleje, Saxild 1. april flytter jeg min private dagpleje fra Rørthvej til nybygget hus på Rudevej. Der vil fra denne dato være enkelte ledige pladser. Henvendelse fru Jørgensen, tlf. 4 14 46

  Bekendtgørelser

  • Kendelse Det meddeles hermed, at der den 1. februar 1966 er afsagt kendelse i landindvindingssagen vedrørende etablering af et sluseanlæg ved Norsminde, Kysing Fjord. Kendelsen ligger til fra den 15. februar til 1. marts til gennemsyn på Dommerkontoret, Banegårdsgade 16, Aarhus C. /Afvandingslommissionen for Aarhus Amt, den 3. februar 1966, Ehrenreich
  • Saxild-Nølev Sygekasse afholder ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 1966 i Bondehuset kl. 20. Forslag som ønskes behandlet, herunder forslag til valg af ledelse, må indsendes til til sygekassens formand senest fredag den 25. februar. De afgående bestyrelsesmedlemmer er A.P. Andersen, Kysing, Formanden orla Th. Jønsson samt revisor Chr. Skaarup, Saxild. Som revisorsuppleant er revisor G. Schmidt, Saxild på valg. Dagsorden bekendtgøres senere./ Bestyrelsen
  • Saxild Nølev Venstrevælgerforening afholder opstillingsmøde til sognerådsvalg tirsdag den 22. februar kl. 20 følgende steder: Saxild: Bondehuset, Rude og Kysing: Norsminde Gl. Kro. Assedrup: Nølev Gl. Skole/Bestyrelsen

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Al opmærksomhed på min fødselsdag frabedes venligst./ Ane Hansen, Rude

 • Annoncer

  • Ingen

  Bekendtgørelser

  • Hundetegn for Saxild Sogn uddeles lørdag den 22. ds. på min bopæl fra kl. 13.00 til 16.30. Sidste kvittering for ansvarsforsikring skal medbringes./ Sognefogeden

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen